Links
Hash World-wide                    http://www.hash.org
Gratis bellen van PC naar PC          http://www.mediaring.com
Gratis videoconferencing (netmeeting)     http://www.microsoft.com/netmeeting
Gratis e-mail programma (Pegasus)     http://www.pmail.com
www.waterkant.net --> over Suriname
www.economist.com --> voor in-depth nieuws